مراقبه و مدیتیشن

مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن سنت جهانی است که منشاء آن به هزاران سال قبل از ظهور تمدن امروز باز می گردد. دانش( مدیتیشن) به طور لاینقطع و دست نخورده ای، پس از هزاران سال باقی مانده و در طی اینکه از نسلی به نسل بعد منتقل شده ،آزمایش‌های خود را پس داده است .
باقی ماندن دانش یوگا پس از هزاران سال به دلیل کیفیت های سادگی، مردم پسند بودند و شکیبایی دانش است.
مدیتیشن واقعی رهایی از پنجه های حواس پنجگانه و ذهنیات است. مفهوم مدیتیشن ماورایی بودن (ترنس سندنتال) می باشد و این لغتی عام است که زیبایی مدیتیشن را ابلاغ می دارد.
مفهوم مدیتیشن (ترنس سِند) کردن همۀ ترس ها و خواسته ها و امیال و احساسات منفی است.
درنتیجه مدیتیشن (مدیتیت). کننده به آگاهی بالایی دست می یابد.
در تجربه مدیتیشن (مدیتیت کننده) خود را با خود بزرگ که سرشار است سرور است یکی می‌بیند.
در این تجربه ماورایی آگاهی در مورد جسم و ذهن یا دوئیت وجود ندارد و تجربه کننده با دانش و موضوع مورد تجربه یکی میشوند.


چرا مدیتیشن کنیم؟

بدون کمک مدیتیشن نمی توان به دانش مربوط به خود رسید.
بدون کمک مدیتیشن بشر نمی‌تواند به سمت کمال و فرشته بودن خویش دست یابد.
بدون کمک مدیتیشن فرد نمی‌توانند خود را از بند ذهنیات آزاد کند و به رهایی و فناناپذیری یا جاودانگی دست یابد. مدیتیشن تنها شاه راهی است که فرد را به رهایی می رساند.
مدیتیشن نردبان اسرارآمیزی است که فرد را از زمین به بهشت از اشتباه به حقیقت از تاریکی به روشنایی از درد به سرور، از بیقراری به صلح و آرامش ،از جهالت به دانش و از فنا به زوال ناپذیری میرساند.

سوآمی شیواناندا
کتاب سرورالهی


من که هستم؟ هدف من از زندگی کردن چیست؟ چرا برخی انسان ها زندگی راحت تر و برخی زندگی مشکل تری دارند؟ از کجا آمده ام و به کجا میروم؟
اینها سوالات کلاسیک هستند که تقریباً همه انسانها در مراحل مختلفی از زندگی با این سوالات روبرو می شوند.
برای یافتن پاسخ این سوالات:
• برخی از انسان ها در تمام زندگی تلاش می‌کنند.
• برخی دیگر چنان گرفتار مشکلات روزمره زندگی هستند که فرصتی برای اندیشیدن به این سوالات برای شان باقی نمی ماند.
• برخی جواب این سوالات را می یابند و زندگیشان غنی و سرشار از رضایت است.

مفهوم زندگی را میتوان با رفتن عمیق به درون خویش دریافت ولی کسانی که سخت گرفتار مسائل زندگی روزمره هستند به ندرت فرصتی می یابند که لحظه ای توقف کنند و به آنچه که درونشان می‌گذرد بیفکنند. این افراد به ندرت متوجه هستند که ذهن به طور دائم توسط آنچه که از راه حواس پنجگانه دریافت می شود و بمباران می گردد. و این بمباران ذهنی ادامه می یابد تا زمانی که به دلایلی فرد متوجه گردد که چاره ای جز توقف نیست و باید توجه نماید که چه بر زندگی اش می گذرد.
مدیتیشن تمرینی است که توسط آن فرد به طور دائم ناظر بر ذهن خویش است و با این وسیله از آنچه که در درونش می گذرد آگاه خواهد بود.


منافع مدیتیشن

قطعه ای از آهن را روی شعله های آتش بگذارید، قرمز آتشین میشود ، از روی شعله های آتش بردارید سرد می شود و رنگ قرمز خود را از دست می دهد. اگر میخواهید آهن را همواره سرخ نگه دارید باید آن را همواره در آتش نگه دارید. به همین ترتیب اگر می خواهید تا ذهن را همواره در آتش مربوط به عقل و دانش الهی نگه دارید، باید آن را همواره در تماس با آتش مربوط به دانش الهی نگهدارید و این به کمک انجام مرتب مدیتیشن میسر خواهد بود.
اگر طالب عدل الهی هستید بایستی به طور پیوستگی جریان آگاهی الهی را برقرار نگه دارید.
اگر بتوانید بر اثر تمرین منظم خودرا قادر سازید که روزی نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه( یک ربع ساعت تا ۲۰ دقیقه صبح( قبل از صبحانه و (۱۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه، عصر) قبل از شام، مدیتیشن کنید از صلح و آرامش و قوت روحی برخوردار خواهید شد.
با توجه به اینکه در طی روز با انسان های مختلف از طبقات مختلف سر و کار دارید اگر طالب آرامش هستید صلح و آرامش و قوت را از طریق مدیتیشن به دست آورید به این طریق نگرانی و مشکلی نخواهید داشت.

سوآمی شیواناندا
از کتاب تمرین یوگابا انجام مدیتیشن ترس‌ها و منجمله ترس از مرگ که قالب انسانها دارند از بین می‌رود زیرا انسان در می یابد که مرگ فقط از دست دادن فرم و نام می باشد. هر چه فردی به اسم و فرمی که دارد وابسته تر باشد ترس از مرگ در بیشتر است. با انجام مدیتیشن از وابستگی فرد به اسم و فرمش تدریجا کاسته می شود تا بالاخره این وابستگی از بین می‌رود و ترس از دست دادن قالب که همه به آن وابسته ایم از بین می رود و این تجربه درونی که فنا ناپذیر و جاودانه هستیم تحقق می پذیرد. برای توضیحات بیشتر به کتاب( تکنیک ماها یوگا) ترجمه همین مترجم -انتشارات نسل نو اندیش مراجعه شود.
کسانی که به طور منظمی مدیتیت می کنند شخصیت پرجاذبه و فعالی می‌یابند و کسانی که در تماس با این افراد قرار می‌گیرند تحت تاثیر شادی ، صحبت نافذ، چشم های درخشان ، بدن سالم و انرژی بی‌پایان آنها واقع می‌شوند.
همانطور که دانه های نمک ، با وارد شدن در آب حل می شوند و در تمام آب پخش می گردند (اُرای روحانی مدیتیتور) نیز در ذهن دیگران نفوذ می‌کند و انسانها از مجاورت با مدیتیتورها احساس شادی، آرامش و قوت می‌نمایند. از سخنان مدیتیتورها الهام می گیرند و در مجاورت با مدیتیتورها ذهنشان خلاق می شود.
یوگی های پیشرفته ای که در قاره های هیمالیا به سکوت نشسته اند ، چنان کمک اساسی را به صلح جهان می کنند که هیچ ناطق زبردستی نمی‌تواند یک میلیونیوم آن اثر را به وجود آورد .
همچنانکه ارتعاشات صوتی در فضا پخش می‌شود، ارتعاشات روحانی ایجاد شده و بر اثر مدیتیشن نیز تا ابعاد بینهایت سفر می‌کند و صلح و آرامش و قدرت را برای هزاران نفر به ارمغان می آورد.
اگر در همه دنیا به دنبال رضایت بگردید آن را نخواهید یافت زیرا ذهن فقط با رفتن به درون به رضایت دست می یابد.


در مدیتیشن پیشرفت تدریجی است.

زندگی در غرب به صورت کامپیوتری و ماشینی در آمده است و در همه موارد انسان‌ها نتایج سریعی را انتظار دارند. نتایج مدیتیشن به راحتی حاصل نمی شود . یک درخت زیبا به آهستگی رشد می کند باید منتظر شکوفه ها و رسیدن میوه ها باشیم تا طعم شیرین نهایی را تجربه کنیم.
به همین ترتیب نیز شکوفه های مدیتیشن که آرامش و صلح است ، غیر قابل توصیف می باشد و به درون هستی ما نفوذ می نماید. میوه مدیتیشن که سرور مربوط به آگاهی مطلق است نیز غیرقابل توصیف است زیرا فرد خود به سرور تبدیل می شود.


تمرین تمرکز

کنترل بر ذهن برای انسان کار آسانی نیست. برای غلبه بر ذهن بایستی از طبیعت ذهن و طرز کار آن را بشناسد، تا بتواند بر آن غلبه نماید.
طبیعت ذهن سرگردان بودن است ، همچنان که طبیعت میمون از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن است و تا زمانی که ذهن در هیجان و آشفته است و غیر قابل کنترل می باشد از شادی واقعی مربوط به خود بزرگ نمی توانند لذت ببرد و تجربه این شادی برایش غیر ممکن میباشد کنترل ذهن و افکار از مشکلات بشر می باشد ، اگر بشر بتوانند بر ذهن خویش غلبه کند به آزادی و قدرت دست یافته است و سلطان جهان میباشد.

سوآمی شیواناندا
کتاب غلبه بر ذهندانشمندان اظهار داشته اند که فرد عادی از بیش از ۱۰ درصد از قدرت ذهنی خود استفاده نمی نماید و بقیه ذهن مانند کوه یخی به طور بلا استفاده در زیر باقی مانده است.
با استفاده از تمرین های مدیتیشن ، دروازه ای به این منابع پنهانی گشوده می شود و بهره برداری از این گنج های پنهانی آغاز می گردد زیرا قدرت های ذهن بی نهایت و غیرقابل تصور اند.