آموزش پاوان موكت

پاوان موکت آسانا مجموعه ای از تمرینات یوگا می باشد که تاثیر آن از لایه های داخلی و عمیق عضلات به لایه های خارجی ظاهرمی شود.این تمرینات به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول : ضدروماتیسم ( آنتی روماتیک ) اند که عمدتا برای مبتدیان , افراد در حال نقاهت , معلول و یا کسانی که به علت خشکی مفاصل , انعطاف عضلانی ندارند ( به دلیل سهولت در یادگیری ) به کار گرفته می شوند.
دسته دوم :ضد ناراحتی های گوارشی یا ضد انقباضات گوارشی اند.
دسته سوم : ضد قفل های انرژی ( پرانیک ) بیشتر در محدوده لگن و کتفها اثر دارند.
هدف از این در آمد توضیح حرکات پاوان موکت آسانا در ارتباط با مفهوم آیورودیک آن ( طب سنتی هند در ارتباط با یوگا ) می باشد.بنابراین درباره tridosha یا گوناها و سپس ارتباط آنها با PMA ( پاوان موکت آسانا ) توضیح بیشتری می دهیم و در انتها دیدی کلی از تاثیر آن بر بدن فیزیکی به خصوص مفاصل , ماهیچه ها , مغز , وریدها و سیستم لنفاوی به شما ارائه می دهیم و اینکه PMA روند درمانگری را بوسیله تقسیم دوباره پرانا و باز کردن انسدادهای انرژی طی می کند.در این مجموعه یکسری تمرینات عملی از مجموعه سه گروه پاوان موکت آسانا انتخاب کرده ایم که با توجه به ترتیب رعایت شده در معرفی آنها قابل تمرین در هر روز و جوابگوی نیاز افراد مبتدی بوده و تغییرات را ایجاد می کند.
پاوان موکت آسانا از سه کلمه سانسکریت تشکیل شده , pawan به معنی باد یا هوا که در آیورودا مترادف واتا است ,Mukta به معنی آزادسازی و Asana به معنی وضعیت جسمانی .بنابراین می توان گفت PMA یعنی وضعیتی که هوا یا باد را آزاد می سازد. حال اگر به ارتباط Pawan و واتا در آیورودا بیشتر بپردازیم درک بهتری از تاثیر این حرکات بر بدن خواهیم داشت.
واتا یکی از سه دوشا یا مزاج در طب آیورودایی است.این مزاج ها نه تنها ما را از بعد فیزیکی و روحی تشکیل می دهند ,بلکه طبیعت اطراف ما را هم می سازند. واتا یعنی چیزی که اشیا را به حرکت در می آورد از اتر و هوا تشکیل شده و با انرژی و نیروی حیات ارتباط دارد.واتا اساس بنیان سه مزاج بوده و به عنوان عامل حرکت یا هوا در نظر گرفته می شود.محل اصلی آن در روده بزرگ می باشد.
پیتا به معنی چیزی است که باعث هضم می شود.از عناصر آب تشکیل می شود.با بعد نور و حرارت آتش در جسم و ذهن مرتبط است. به هاضمه یا کنترل سوخت و ساز مواد زائد در بدن که مکان اصلی آن روده کوچک می باشد بر می گردد.
کافا عامل در کنار هم قرار دهنده عناصر است.اساس پیوستگی , عشق و هماهنگی است. از عناصر آب و خاک تشکیل شده , جوهره وجودی را تشکیل می دهد و از دو مزاج دیگر حمایت می کند. در ارتباط با فساد , رکود و بیماری است و محل اصلی آن معده است. این مزاجها وجود خارجی ندارند بلکه مشخصه حالتی را در بدن بیان می کنند , یعنی وقتی از واتا صحبت می کنیم منظور وجود ماده ای به نام واتا نیست. بلکه بروز حالتی که مفهمو واتا دارد را بیان می کند.با توجه بع این توضیحات مفهوم حقیقی PMA به مفهوم واتا ( اساس حرکت ) بر می گردد که می توان آن را در حقیقت هوا یا باد که حرکت را شامل شود مشاهده نمود. وقتی این بیان حرکت آزاد شود چون اساس مزاجهای دیگر را هم تشکیل می دهد بر آنها اثر می گذارد.همچنان که باد به آتش دامن می زند واتا , پیتا را فعال می کند و چنان که آتش , آب را خالص می کند.پیتا هم عنصر کافا را فعال می کند . و اینگونه تعادل در مزاجها ایجاد می شود که نتیجه آن سلامتی است , چرا که جائیکه حرکتی نیست سکون باعث انباشتگی مواد زائد شده و این باعث بیماری و مرگ می شود. در حالیکه حرکت اجازه تغییر می دهد و تغییر باعث تجدید و نوسازی و احیا می شود.بنابراین PMA را می توان بعنوان یک سری حرکاتی که باعث رهایی در حرکت شده و بر ضد سکون , بیماری و مرگ می باشد و تغییر , بازسازی و احیا را ایجاد می کند معرفی نمود. عاما واتا در تمام سیستم ها بدلیل وجود درجاتی از فعالیت دیده می شود , مانند سیستم عصبی , ماهیچه ها , مفاصل , گردش خون , دستگاه گوارش و PMA به تولید حرکت کامل وموزون در بدن فیزیکی کمک می کند.ما اثر آن را روی فعالیت ماهیچه ها , مفاصل و گردش خون , وریدی و لنفاوی می توانیم بررسی کنیم.

قدرت شفابخشی تمرینات پاوان موکت آسانا :

علاوه بر جنبه آسانا بودن پاوان موکت آسانا ,اگر آنرا به صورت حالتی که واتا یا عامل اصلی که حرکت را در بدن آزاد می کند , درک کنیم شفابخشی این تمرینات بیشتر مشخص می شود.حرکتی که در فعالیت ماهیچه ها دیده میشود همزمان مسیول روند تغذیه , اکسیژن رسانی و دفع مواد زایدی است که در بدن تولید می شود.همچنین مفاصل که تنها برای ایجاد حرکت به منظور جابجایی بوجود آمده اند با حرکت همیشه زنده و فعالند , چون حرکت ضد رکود , فساد , پیوستگی و بیماری است که در نتیجه آن نوسازی و احیا حاصل می شود.این تمرینات حالت ساترا که خنثی کننده تاماس است ایجاد می کنند .


پرانا و نادیها :

pawan در سیستم یوگا مربوط به prana است که پرانا به مفهوم هوا مورد نظر است.در طب آیورودا آگاهی پرانا و واتا را در مفهوم مشابه بکار می برند هرچند کاملا درست نیست , به مفهوم آزاد سازی نیروی حیات ( پرانا ) اشاره دارد. بنابراین اینکه چطور از طریق PMA تحت یک نیروی بسیار قدرتمند بهبودی و درمان حاصل می شود.پرانا به پنج پرانای مهم تقسیم می شود : پرانا , آپانا , سامانا , اودانا و ویانا.
تمام این پراناها باعث حرکت هوا شده منتهی جهت حرکت , محل و محدوده حرکت و میزان سبکی یا سنگینی و اندازه آنها متفاوت است و به پنج گروه تقسیم شده اند.آپانا رو به پایین حرکت کرده از خط ناف تا کشاله های ران و قائده تنه حرکت می کند و انرژی آن از بقیه پراناها سنگین تر یا غلیظ تر است.سامانا در محدوده دیافراگم تا ناف حرکتی افقی داشته بعد از آپانا غلیظ ترین پراناست.ویانا پخش شونده یا ریزنده در کل بدن است.از سامانا رقیق تر و از پرانا غلیظ تر است و یکی از پراناهایی که به طور واضح ظاهر می شود و بر اعصاب محیطی و حرکت مفاصل اثر می گذارد.پرانا از دیافراگم تا خط شانه ها و گودی گلو رو به بالا حرکت می کند. غلظت آن از اودانا بیشتر است . اودانا به صورت مارپیچ در دستها و پاها و سر و گردن می ریزد .کم غلظت ترین پرانا است.
بنابراین می توان فهمید چگونه اثر بر پراناها با تمرینات PMA روی بدن فیزیکی اثر می گذارد و چگونه بدن فیزیکی روی پراناها موثر می شود.قسمت دوم از سری حرکات PMA اثر مستقیمی روی آپاناوایو دارد.این اثر به صورت خیلی قوی روی عضلات پایین شکم , ارگانهای داخل شکم و روده بزرگ ( محل اصلی واتا ) موثر میشود. همچنین به جهت تحریک وریدهای پا که ذخیره کننده خون در بدن می باشند توزیع خون به اندامهای افزایش یافته و روند دفع نیز تسریع می شود.آپانا به نیروی لاینفک بیماری در بدن همچنین ناقل قدرت , تعویض اختیار و محدودیت آگاهی معرف است. بنابراین با خالص کردن این نیرو بدن از فساد و بیماری محافظت می شود. همچنین آپانا کنترل کننده واتاست و واتا نیز ریشه دو مزاج دیگر یعنی پیتا و کافا می باشد که این سه دوشا اساس وجود مادی انسان را می سازد.بنابراین آپانا مسئول درمان در بدن فیزیکی است.
پراناها درون بدن از طریق کانالها یا راههایی بنام نادی ها جریان می یابد. این کانالها , شبکه پیچیده ای از رشته های انرژِی را تشکیل می دهند که در کنار هم سطح انرژی بدن را بوجود می آورند.
از آنجاییکه باز بودن این کانالها در چرخش و جریان انرژی در بدن موثرند , شناخت عوامل انسداد نادیها , چون عدم فعالیت یا فعالیت غلط , افکار یا ذهن نادرست , تغذیه نادرست یا نحوه زندگی غلط ضروری است.از طریق تمرینات PMA یک پیغام تحریک به این کانالها برای از بین بردن انسدادها داده می شود.
به طور کلی می توان گفت از طریق خم و راست کردن یا چرخش نقاط مختلف بدن ( یا هر نوع حرکت دیگر ) یک اثر ناپایدار در اندامها ایجاد می شود که این اثر پرانا را به جلو می راند و باعث چرخش در نادیها شده و در عین حال انسدادها را از سر راه بر میدارد. این اثرات ناپایدار به طور سیستماتیک از پایین به بالا در بدن اثر می گذارند. همچنین از اندامهای مرکزی و از خارج به داخل ارگانها پیش می رود.


تالیف :کمیته آموزش انجمن ورزش یوگا
PMA بر بسیاری از مفاصل بدن اثر می گذارد.در این قسمت به تاثیر آن بر مفاصل سینوویال می پردازیم.این نوع مفصل در مچ پا , زانو , ران , مچ دست , آرنج , بازو و انگشتان دست و پا دیده می شود.سه ساختار اصلی در این نوع مفاصل , کپسول مفصلی , غضروف مفصلی و مایع سینوویال است.
کپسول مفصلی از غشایی که از خارج , بافتی لزج و از داخل از زوائدی کرکی که ترشح مایع سینوویال را به عهده دارد تشکیل شده . همچنین در این غشا یک واکنش ایمنی به وسیله سلولهای فاگوسیت در نظر گرفته شده که زوائد تولید شده در اثر سائیدگی را جذب و از بین می برد.
غضروف مفصلی از نوع فیبری از ماده ای پوشیده شده که حرکت و محافظت از سطح غضروف را به عهده دارد .مایع سینوویال برای تغذیه , لغزنده کردن و محافظت است.روند لغزندگی و محافظت مفصل به حرکت بیشتر بستگی دارد.وقتی مفصل حرکت داده شود مایع سینوویال بین سطوح تحت فشار رانده شده و تا وقتی که مفصل به حالت استراحت برگردد همانجا می ماند.روند جذب این مایع با حرکت دادن مفصل بهتر صورت می گیرد. سطح غضروف مثل اسفنج دارای خلل و خرج کوچکی است که مایع با سینوویال پر و خالی می شود.
زمان انجام تمرینات PMA به خصوص سری ضد روماتیسم , به دلیل حرکت آرام , روند تغذیه , محافظت و دفع مواد زائد در مفاصل تسهیل می شود.با گذشت زمان و تمرین مداوم محدوده حرکت در مفصل گسترش می یابد.جائی از مفاصل سائیده می شود که مایه سینوویال نباشد.حرکات PMA به مفصل حرکتی حقیقی می دهد چون در حین تمرین مفصل تحت فشار نیست فقط وزن قسمتی از بدن که با آن مفصل در ارتباط است و هدف تحریک و کشش بالای ماهیچه ای نیست بلکه تنها تحریک مفصل برای گردش مایع سینوویال و ترشح و جذب آن است و روند لزج شدن و احیاء بافتها حاصل می شود.بنابراین از فساد مفاصل که وظیفه نرمال را مختل می کند جلوگیری می نماید.


تالیف :کمیته آموزش انجمن ورزش یوگا
دو رفلکس مهم ماهیچه ها به تحریکات
اول : کشش و دوم : طویل شدن است .
در رفلکس کشش گیرنده های دوکی شکلی در عضلات وجود دارند که به تغییر طول ماهیچه حساس اند و پاسخ آنها به این محرک برگرداندن ماهیچه یا کنترل طول ماهیچه است. بنابراین با ایجاد انقباضی در ماهیچه اثر کشش را خنثی می کنند. در واکنش طویل شدن گیرنده هایی به نام تاندونهای گلژی در تاندون است که پاسخ آنها به اثر محرک ایجاد رهایی ( به جای انقباض ) در عضله است و از پارگی ماهیچه یعنی جدایی تاندونها از محل اتصالشان به استخوان جلوگیری میکند. بنابراین کشش مرتبه ای از انقباض ایجاد کرده و یک عمل اکتیو است.در حالیکه طویل شدن واکنشی غیر فعال می باشد. تون ماهیچه یا حالت طبیعی ماهیچه حالتی است بین رخوتی که ناشی از عدم هرگونه انقباضی است , و فلجی عضله در حالی که بالاترین مرتبه تحریک و حداکثر انقباض در عضله ایجاد شده است.
در یک تحریک تعادل و همکاری بین سیستم اعصاب , راههای عصبی و همچنین گروههای مختلفی از عضلات به طور ناآگاهانه وجود دارد تا ما را در یک موقعیت مطمپن قرار دهد , حتی موقع استراحت و خواب. مثلا در راستای ایجاد یک حرکت ,عضلات شامل حرکت agonists یا protagonists عضلات مخالف عمل کننده (عمل عکس ) antagonists عضلات همکار synergistic و بالاخره ماهیچه های نگه دارنده در پایه ای آرام و مقاوم fixation ( عضلات تثبیت کننده حرکت ) دخیل اند. بنابراین با نگاهی به سری حرکات ضد رماتیسم PMA در می یابیم که چگونه یک حرکت سیستماتیک و رهایی آن روی یک سری عضلات تاثیر می گذارد. اگر گروهی از عضلات منقبض شوند عضلات مخالف عمل کننده آنها کشیده می شوند.هر چقدر انقباض بیشتر باشد کشش عضلات مختلف هم بیشتر می شود.در نتیجه , این تمرینات در کمترین مقاومت و بالطبع کمترین کشش صورت می گیرد که به حالت تون طبیعی ماهیچه بیشتر شبیه است. در حرکات خم و راست کردن یا چرخش مفاصل , تفاوتی است که این حرکات را از حرکات ایروبیک یا ژیمناستیک متمایز می کند و آن تفاوت آگاهی و تمرکز ذهن است که فرد را قادر می سازد تا بین عضلات منقبض شده یا کشیده شده و یا عضلاتی که باعث تثبیت می شوند تفکیک قاپل شود.
وقتی کسی در بدنش زمان انجام حرکات مقاومتی حس می کند یعنی از کششی که در حد بالای تحریک ایجاد شده آگاه شده بنابر این حتی اگر دانشی از فیزیولوژی یا آناتومی هم نداشته باشد این آگاهی او را از صدمه زدن به جسمش باز می دارد.این آسانا ها باید بدون قدرت , درد یا کشش بیش از حد انجام گیرد به این دلیل با ظهور این علاپم از انجام حرکات با زمی ایستیم.همچنین این باعث می شود تا حدودمان را تجربه کرده و خود را از تحریکات زیاد محافظت کنیم.

تالیف : کمیته آموزش انجمن ورزش یوگا
ابتدا توضیحات مختصری پیرامون مکانیسم این دو سیستم که عمدتا مسئول دفع مواد زائد تولید شده در بدن می باشند را ارائه می دهیم.بوسیله این دو سیستم مواد دفعی باید به سوی قلب هدایت شوند تا در پمپ بعدی قلب به اندامهای دفعی چون کلیه ها یا پوست هدایت شوند.
دیواره رگهای وریدی از عضلات صافی تشکیل شده که قادر به انقباض نبوده و به همین دلیل هم وریدها محل ذخیره خون در بدن بوده و از آنجاییکه گردش خون وریدی باید بر نیروی جاذبه زمین فائق شود , سیستم دریچه های سیاهرگی و پمپ ماهیچه ای این مشکل را حل می کنند.
دریچه های وریدی مانع برگشت خون به طرف پایین شده و اتقباض عضلات با فشاری که از خارج به دیواره وریدها وارد می کند همچون پمپی جریان خون را به سوی قلب هدایت می کند . بنابراین وقتی ماهیچه ها به کار گرفته نمی شوند مثل زمان نقاهت یا افرادی که مدتهای طولانی در روز نشسته یا ایستاده اند طی سالیان متمادی وریدها را بیش از حد گشاد کرده و باعث خرابی دریچه های وریدی شده , بیماری واریس را ایجاد می کند.در این بیماری روند دفع , آسیب دیده و اجازه می دهد تا مواد زائد انباشته شوند.با تمرین مستمر PMA پمپ ماهیچه ای فعال می شود و جریان خون تحریک می شود. در PMA به دلیل اینکه پاها در سطحی بالاتر از قلب قرار می گیرند فشار هیدرواستاتیک , جریان خون را به سوی قلب همراهی می کند و باعث سهولت بیشتر این عمل می شود. سیستم لنفاوی علاوه بر مسئولیت دفع مواد زائد , در روند تغذیه , آوردن اسیدهای چرب از روده ( جائیکه آنها جذب می شوند ) به سیستم گردش خون , سیستم ایمنی یعنی انتقال لنفوسیتها به جریان خون موثر است.همچنین دریچه هایی در کانالهای لنفاوی است که با ایجاد فشار هیدرواستاتیک به نزول مایع لنف به سمت پایین جلوگیری می کند.
وجود یک پمپ درونی در سلولهای صاف ماهیچه های دیواره عروق لنفاوی به همراه پمپ خارجی که در ساختار انقباض ماهیچه ای است و همچنین تراکم بافتهای نبض سرخرگی , لنف را به سوی قلب پمپاژ می کند.همه این فاکتورها با تمرینات PMA تحریک می شوند.


تالیف :کمیته آموزش انجمن ورزش یوگا

تمرینات عملی روزانه پاوان موکت آسانا

لطفا تمرینات این بخش را پس از چندین جلسه حضور مستمر در کلاس و یادگیری عملی آن بطور دقیق و با مطالعه بخش اول توضیحات مربوط به پاوان موکت آسانا و با آگاهی کامل , دست کم یکبار در هر قسمت یا باند به طور کامل و به ترتیبی که ارائه شده و به تعدادی که می توانید ( تعداد را در اندامهای قرینه مساوی انتخاب کنید ) انجام دهید .

سه نکته مهم در انجام تمرینات پاوان موکت آسانا دخیل اند. تمرینات را آهسته , همراه با تنفس ( دم و بازدم ) و با شمارش انجام دهید. بهتر است برای انجام تمرینات , یک زمان ثابت در روز , در محلی آرام و کم نور بدون موزیک انتخاب کنید .زمان رهایی بعد از هر حرکت مهم است . این زمان هم اندازه با زمان حرکت تا دو برابر آن است .
حرکات روزانه برای اینکه تمام وایوها را تحت تاثیر قرار دهند عمدتا به دو گروه باند شانه ها ( مچ , آرنج و بازو ) و باند لگن ( مچ پا , زانو و ران ) تقسیم میشود.

1 - حرکت انگشتان پا ( خم و راست کردن ) : Padanguli Naman
همراه دم انگشتان پا به طرف صورت خم شده و با بازدم به طرف زمین .دقت کنید انگشتان پا روی هم جمع نشوند بیخ انگشتان را بکشید سپس خم کنید.فقط انگشتان پا حرکت می کنند بنابراین مچ پا و بقیه بدن رهاست.

2 - خم و راست کردن مچ پا : Padanguli Naman
با دم مچ پا به طرف صورت و با بازدم به طرف زمین خم و راست می شود.

3 - چرخش مفصل مچ پاها : Goolf Chakra
مچ پا را روی زمین قرار داده و با کف پا در هوا شکل یک دایره را درست می کنیم, نیم دایره با دم , نیم دایره با بازدم.ابتدا جهت عقربه های ساعت و سپس جهت عکس آن.

4 - چرخش مفصل زانو : Janu Chakra
از وضعیت شاواسانا ایتدا پای راست را از زانو خم کرده داخل شکم فیکس می کنیم .بطوریکه شانه ها و کتفها را بالا نکشیم همراه با دم , ساق پا را کاملا به داخل کشیده کمی بالا می بریم.بعد کاملا به خارج کشانده سپس بالا رها می کنیم بطوریکه پاشنه پا از بالا به پشت ران می خورد ( همراه بازدم )
توضیح : دقت کنید مچ پا باید ثابت باشد.مفصل ران را هم فیکس کردیم , بنابراین پا از مفصل زانو بدون اینکه فشار وزنی روی آن باشد چرخش دارد.سپس جهت عکس.بعد از رهایی پای راست , حرکت را با همین شکل با پای چپ انجام می دهید.
نکته مهم : حرکت به داخل و خارج در این مفصل است.

5 - حرکت چرخش مفصل ران : Chakra Padasana
از وضعیت شاواسانا ابتدا پاشنه پای راست را چند سانتیمتر بالا آورده سپس پای راست را کاملا به سمت پای چپ کشانده همراه دم کمی بالا می بریم , سپس کاملا پا را به سمت خارج ( راست ) کشانده همراه بازدم پایین می آوریم.بدون اینکه پاشنه پا را زمین بگذاریم دوباره حرکت را تکرار می کنیم.بلافاصله جهت عکس را هم انجام می دهیم .در آخر پاشنه پا را زمین می گذاریم و رها می کنیم.
توضیح : در این حرکت نیز مهم کشاندن پا به داخل است نه بالا بردن پا.در تمام مدت تمرین پای راست از مفصل مچ و زانو رها ( بدون حرکت ) است.بقیه تن هم رهاست . سپس تمرین را با پای چپ ادامه می دهید.همچنین بهتر است پس از اتمام تمرینات باند لگن ( از همان وضعیت شاواسانا ) , این تمرین را چندبار انجام دهید.

6 - پیچ کمر Supta Udarakarshanasana
از وضعیت شاواسانا دستها را قلاب کرده زیر سر بگذارید.پاها را از زانوها خم کرده کف پاها را روی زمین به فاصله ای از لگن که راحت هستید بگذارید.پاها از زانو تا مچ به هم متصل اند. دم میگیریم همراه با بازدم هر دو زانو از سمت راست به زمین نزدیک می شود و سر به سمت چپ می رود.

توضیح :نکته مهم در این حرکت رهایی کتف مخالف ( مخااف جهت حرکت پاها ) و خط پهلوی مخالف روی زمین می باشد.مهم نیست پاها چقدر به زمین نزدیک می شود. به اندازه چند تنفس شکمی در حرکت بمانید همراه دم زانوها را بالا آورده سر به رویرو می چرخد با بازدم معکوس آن عمل می کنید.
بعد از تمرین روی لگن که آپاناوایو را به راه می اندازد , پیچ کمر روی ساماناوایو کار می کند ( آنرا راه اندازی می کند ) سپس آماده هستیم تا در وضعیت تادآسانا ایستاده و حرکات روی باند شانه را انجام دهیم.( این حرکت به راه اندازی پرانا وایو کمک می کند )

7 - حرکت روی انگشتان دست : Mushtika Bandhana
در وضعیت تادآسانا بایستید , دستها را صاف و کشیده در سطح شانه ها بالا بیاورید بطوریکه شانه ها و کتف ها بالا نیاید.کتفها را از پشت به هم نزدیک نکنید در عین حال ترقوه ها را هم کشیده و رها نگه دارید.هر دو دست را با بازدم مشت کنید و همراه دم انگشتان را به بیرون باز کنید و از هم دور کنید.

8 - چرخش مچ دستها : Manibandha Chakra
در حالت مقدماتی تمرین (7) قرار بگیرید.دستها را طوری مشت کنید که شست دست داخل باشد.طی چرخش مچ انگشتان نباید مشت را رها کنند.همچنین شانه ها بالا نرود و آرنجها هم خم نشود.با هر تنفس همزمان یک دایره با مچ دستها میزنیم.

9 - حرکت خم و راست کردن مچ دست : Manibandha Naman
در وضعیت مقدماتی تمرین (7) ایستاده , با دم کف دست به طرف جلو و انگشتان به سمت سقف و با بازدم کف دست به طرف بدن و انگشتان به سمت زمین می آید.

10 - حرکت خم و راست کردن آرنج ها : Kehuninaman
در وضعیت مقدماتی تمرین (7) قرار گرفته , همراه با دم آرنجها را به طرف جلو باز می کنیم و با بازدم خم می کنیم. با دم نوک انگشتان به جلو کشیده می شود بدون اینکه آرنجها از سطح شانه ها پایین تر روند.

11 - چرخش مفصل بازوها : Skandha Chakra
دروضعیت مقدماتی تمرین (7) قرار گرفته , با هر تنفس با نوک آرنجها در دو طرف بدن یک دایره می سازیم.

12 - نیم پروانه : Ardha Titali Asana
در وضعیت بیسیک نشسته یک پا را از زانو خم کرده روی پا را , بر روی ران پای دیگر , هر جا که راحت هستید بگذارید .می توانید از دستها کمک بگیرید.با دم زانو را بالا کشیده و با بازدم به طرف زمین فشار دهید.

13 - پروانه کامل : Poorna Titali Asana
هر دو پا را از زانو خم کرده , کف پاها را به هم چسبانده نزدیک قاعده تن قرار دهید.در وضعیت اول حرکت را دینامیک انجام دهید , بدون توجه به تنفسها مثل بال زدن پروانه . در وضعیت دوم دستها را روی زانوها گذاشته و با دم زانو را بالا می بریم و با بازدم به طرف زمین می کشیم.

14 - پارو زدن : NaukaSanchalan Asana
در وضعیت بیسیک نشسته , دستها مشت کنار زانوها , با دم دستها را کنار بدن جمع کرده , دستها بالا می رود و بابازدم با پشت صاف و کشیده روی پاها خم می شویم.جهت عکس همراه دم با پشت صاف از وضعیت قبل بالا میرویم سپس دستها را دو طرف بدن جمع می کنیم و با بازدم مشتها از کنار پاشنه ها سر می خورد.

15 - آسیاب دستی : Chakki Chalan Asana
از وضعیت نشسته مقدماتی , پاها را تا هرجایی که راحت هستید باز کنید .دستها را در هم قلاب کنید طوریکه گویی دسته آسیاب را گرفته اید.آرنجها به هیچ وجه طی تمرین خم نمی شود.پشت صاف , از عقب به روی پای راست خم شده سپس جلو و پای چپ , دوباره به پشت می رویم . هر دایره با یک تنفس همراه است.در تمام مدت پشت صاف , سر در امتداد ستون فقرات می باشد.این تمرین اثر خوبی روی کلیه ها دارد.

16 - نیایش : Namaskarasana
این تمرین در وضعیت چمباتمه اجرا می شود.در این وضعیت کف دستها را به هم فشرده , آرنجها را داخل زانوها گذاشته با دم زانوها را از هم دور می کنیم و با بازدم دستها به جلو پرتاب می شود .با زانوها به پشت بازوها فشار می آوریم تا بازوها را به هم نزدیک کنیم.( در وضعیت چمباتمه دنبالیچه رهاست و لگن به زمین نزدیک و پشت کاملا صاف است )

17 - هیزم شکن : Kashtha Takshanasana
در وضعیت چمباتمه قرار گرفته و دستها را در هم قلاب می کنیم , دستها را با دم بالا برده و با بازدم روی زمین جلوی بدن با مشتها ضربه می زنیم . بازدم را با صدا از دهان خارج می کنیم . ( مانند حالت تبر زدن )

18 - رهایی در وضعیت نعش : Shavasana
در پایان تمام تمرینات بالا بر روی زمین و به پشت دراز می کشیم و بدن را رها کرده با ذهن , آگاهی را در کل بدن به گردش در می آوریم.با این کار از ویاناوایو برای توزیع مناسب انرژی در کل بدن کمک میگیریم.12 تمرین گذشته , تمرینات کاملی برای راه اندازی کل انرژی ها در بدن می باشند.